Юридическая интернет-библиотека - www.YuridLit.narod.ru
Международное право Добавить в избранное принципы международного права Главная институты международного права Ссылки система международного Карта сайта
Все права на произведения принадлежат их владельцам. Любое копирование является незаконным.

Административное право


Вернуться к содержанию раздела

Державне управління в Україні.

Навчальний посібник.

3а загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В.Б. Авер'янова.

1999

Глава І. Державне управління: поняття і наукові засади
§ 1. Поняття державного управління у методологічному арсеналі суспільних наук.
§ 2. Сутність державного управління.
§ 3. Державно-управлінські відносини та їх правове регулювання як складові предмету теорії державного управління.
§ 4. Формування сучасної організаційної науки.
Глава II. Державне управління і виконавча влада
§ 1. Управлінський зміст виконавчої влади та місце інституту президента в її реалізації.
§ 2. Механізм виконавчої влади: поняття і складові елементи.
§ 3. Конституційні засади співвідношення законодавчої та виконавчої гілок державної влади в Україні.
Глава III. Забезпечення прав і свобод людини - приорітетна орієнтація державного управління
§ 1. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головний обов'язок держави.
§ 2. Необхідність формування нового типу взаємовідносин органів виконавчої влади з громадянами.
§ 3. Поліпшення якості роботи управлінських кадрів.
Глава IV. Апарат державного управління: понятійно-термінологічна характеристика організації та діяльності
§ 1. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.
§ 2. Організація апарату державного управління.
§ 3. Діяльність апарату державного управління: складові змісту.
§ 4. Компетенція органів виконавчої влади: питання теорії.
Глава V. Органи виконавчої влади
§ 1. Кабінет Міністрів України — вищий орган в системі органів виконавчої влади.
§ 2. Центральні органи виконавчої влади.
§ 3. Місцеві державні адміністрації.
Глава VI. Державне управління та місцеве самоврядування
§ 1. Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування: концептуальний підхід.
§ 2. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень.
Глава VII. Державна служба в органах виконавчої влади
§ 1. Інститут державної служби: поняття і зміст.
§ 2. Соціальний характер державної служби.
§ 3. Законодавче регулювання державної служби.
§ 4. Система професійного навчання державних службовців.
Глава VIII. Контроль у сфері державного управління
§ 1. Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи.
§ 2. Види державного контролю.
§ 3. Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері виконавчої влади.
§ 4. Судовий контроль щодо виконавчої влади: особливості розвитку адміністративної юстиції в Україні.
Глава IX. Використання сучасних технологій в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності
§ 1. Організаційно-правові умови впровадження науково-технічних досягнень в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності.
§ 2. Інформаційне забезпечення державного управління (на прикладі органів внутрішніх справ).
§ 3. Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні.
Глава Х. Адміністративно-правове регулювання державного управління
§ 1. Суспільне призначення адміністративного права: новий погляд.
§ 2. Адміністративно-правові норми та їх застосування.
§ 3. Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.
§ 4. Необхідність і завдання реформування українського адміністративного права.
Глава XІ. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку
§ 1. Особливості державного управління в сфері економіки ринкової орієнтації.
§ 2. Правове регулювання митної справи.
§ 3. Державне управління у соціально-культурній сфері.
§ 4. Державне управління у сфері національної безпеки.
Глава XII. Із досвіду організації виконавчої влади у зарубіжних країнах
§ 1. Процедури формування та визначення складу урядів.
§ 2. Особливості відповідальності урядів та інших вищих суб'єктів виконавчої влади.

Скачать >>


Для полноценного отображения данной страницы необходимо:

  • открыть её с помощью MS Internet Explorer v.4.0+, Opera v.8.0+, Netscape Navigator v.6.0+ либо Mozilla v.1.5+;

  • активировать поддержку JavaScript;

  • дождаться полной загрузки.

Rambler's Top100

О своих пожеланиях, замечаниях и жалобах на неработающие ссылки или ошибки пишите - maylz555@mail.ru

Copyright © 2005-2006, MayLZ


Hosted by uCoz